Bình tích khí 4000L

  • Model: BT4000L
  • Áp sử dụng: 10bar
  • Nhiệt độ: 100 độ C