Bình tích khí 10,000L

  • Model: BT10000L
  • Áp sử dụng: 10bar
  • Nhiệt độ: 100 độ C