Bình tích khí 6000L

  • Model: BT6000L
  • Áp sử dụng: 10bar
  • Nhiệt độ: 100 độ C