Bình tích khí 8000L

  • Model: BT8000L
  • Áp sử dụng: 10bar
  • Nhiệt độ: 100 độ C