Lọc gió Airpull cho máy Compair

  • Lọc gió Airpull cho máy Compair
  • TUỔI THỌ: 3000-4000h
  • BẢO HÀNH: 6 THÁNG