Van xả nước tự động JORC

    Sản phẩm: Van xả nước tự động

    Mã sản phẩm: Jorc

    Chức năng: Loại bỏ nước ra khỏi hệ thống khí nén

    Dải áp làm việc: 0-15 bar