VAN ĐIỆN TỪ BURKERT LOẠI 0121

  • VAN ĐIỆN TỪ BURKERT LOẠI 0121
  • ĐƯỜNG KÍNH DN8
  • CÔNG NGHỆ NÚM XOAY KHÔNG CẦN BẢO TRÌ
  • KẾT HỢP HỆ THÔNG CHỐNG RUNG CUỘN COIL XOẮN